VIDAREUTVECKLA ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Idag finns många organisationer som ger institutionella förvaltare och investerare hållbarhetsdata om noterade bolag och handlade produkter. Sådan data är oftast kvantitativ och historisk, med uppdateringar för nyhetsflöden.

När man vill förstå potentialen för impact i en portfölj behöver man även lägga till kvalitativ analys. Vi utgår från två dimensioner i den här typen av analys:

Vad är effekten av hur kapital har allokerats? Bidrar finansiären till större samhällsnytta genom att investera i underfinansierade områden?

 

Vad är effekten på bolags/projektnivå? I den här analysen använder vi exempelvis FNs globala utvecklingsmål, internationella standarder för socialt ansvarstagande och marknadstrender. Vi hjälper er att utvärdera hur verksamheterna står rustade inför klimat- och sociala utmaningar på global nivå.

Resultaten av en utvärdering är både en bedömning av portföljens sociala impact och även var potentialen finns i att öka den. Vi hjälper våra kunder att skapa större resiliens i portföljer och bättre värde-utveckling ur ett holistiskt perspektiv.

Vidareutveckla ansvarsfulla investeringar Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar