SÅ HÄR DEFINERAR VI IMPACT INVESTING

Vi utgår från de definitioner som vi varit med att utveckla tillsammans med pionjärerna av impact investerare internationellt. Nu finns vår bok utgiven (e-bok, ljudbok och tryckt utgåva) som utförligt beskriver vad impact-investeringar är med ett antal fallstudier från olika investerare, samt organisationer som vi hjälpt med sociala investeringsstrategier och processer. Mer om boken finns här.

Att mäta impact  - det vill säga sociala och miljömässiga resultat - kan vara komplicerat och impact-investeringar kan göras på en oändlig rad olika sätt. Men som utgångspunkt finns ett par enkla definitioner som vi på Impact Invest tillämpar.

 

Det är kanske enklast att förstå om man först belyser hur "impact investing" som begrepp uppstått. Det tillämpades först av affärsänglar och institutioner som intresserade sig för utvecklingsekonomier och som ville gå in med riskkapital där riskprofilen var för hög för de traditionella finansiärerna. Syftet var att finansiera exempelvis ekonomiskt tillväxt i fattiga områden, tillgång till god hälsovård, utbildning eller ren energi och miljö, oavsett var man råkar vara född. Det sociala, och ibland miljömässiga, resultatet har alltså alltid stått i fokus för impact-investerare. Den ekonomiska avkastningen kan också vara betydelsefull, men är ofta underordnat den impact som eftersträvas.

Den centrala frågan för en impact investerare är vem som får nytta av en föreslagen lösning - är slutanvändaren eller kunden en tydligt identifierad grupp som inte får sina behov tillgodosedda på annat sätt? Är syftet att finansiera effektiva lösningar till underfinansierade lokala eller globala utvecklingsmål?

En annan viktig utgångspunkt för impact investing är också vilket mervärde man själv kan tillföra som investerare;  Där andra privata eller offentliga finansiärer inte ännu är villiga att gå in med kapital kan effekten av ens finansiering bli mer betydelsefull. Impact-investeringar är därmed synonymt med villighet att ta hög risk, relativt till den typ av finansiering som är aktuell. Är tillgången på kapital god, så menar vi att en sådan investering kan bättre definieras som en "hållbar" eller "ansvarsfull" investering. Läs mer om skillnaderna.
 

Illustrationen nedan visar på olika investeringsstrategier och var vi ser spektrumet av möjliga impact-investeringar.

Impact investing impact invest ruth brännvall impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar