Har ditt företag stannat upp på hållbarhetsresan?

Svenska företag har stor potential att göra mycket mer för att öka sin internationella konkurrenskraft genom att utveckla sitt sociala och miljömässiga ansvar. Gå vår korta diplom-utbildning online, som visar hur du både kan förbättra och marknadsföra hållbarheten i företaget på ett systematisk sätt. Turism- och besöksnäringen används som exempel i denna utbildning. Den är producerad i samarbete med Diploma Utbildning och Njord Consulting.

Vi arrangerar även olika fysiska utbildningar för dig som vill lära dig mer om hur man kan investera socialt och hållbart, för sparande eller som en del av förmögenhetsförvaltning. Kontakta oss på info@impactinvest.se för mer information.