VI HJÄLPER ER ATT RAPPORTERA OCH OPTIMERA

Impact-investeringar handlar om att investera i förändring. Precis som vid redovisning och ekonomisk rapportering så krävs en korrekt bedömning av utfall och resultat genom användning av lämpliga metoder och validering. Genom att använda globala standarder och verktyg, samt vetenskapligt robusta metoder kan Impact Invest hjälpa er att undvika vanliga misstag. Vi hjälper investerare och finansiärer att göra utvärderingar i relation till investeringens syfte och ser till att ni har ett ramverk som hjälper er att samla in relevant data i framtiden.

 

Oavsett om ni har en stor portfölj som spänner över olika sektorer eller ett fåtal sektorsspecifika investeringar, anpassar vi nivån för utvärdering och rapportering för att ta hänsyn till detta. Vi inser att utvärdering och rapportering måste passa organisationens storlek och typen av utmaning/lösning som organisationen tar upp och erbjuder därför ett flexibelt utbud av tjänster. 

 

Impact Invest har stöttat sociala investerare (stiftelser och individer), offentliga investerare och kommersiella fonder under de senaste tio åren i hantering av investeringar, utveckling av ramverk för impact-rapportering och rådgivning för bättre resultat. Vår erfarenhet är främst från Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien. Se olika exempel här.  

 

Vi här dessutom publicerad en bok (e-bok, ljudbok och tryckt utgåva) som utförligt beskriver vad impact-investeringar är med ett antal fallstudier från olika investerare, samt organisationer som vi hjälpt med sociala investeringsstrategier och processer. Mer om boken finns här.

 

Kontakta oss om ni är intresserade av:

 

  • Utveckling av ramverk för datainhämtning och utvärdering

  • Val av indikatorer på organisations- eller portföljnivå

  • Oberoende utvärdering av positiva (och negativa) resultat

  • Bedömning av investerarens bidrag

  • Impact-rapportering och kommunikation

ImpactAdvisory_logo.png
Illustration webbdsida.002.jpeg