top of page
chris-lawton-5IHz5WhosQE-unsplash.jpg

utbildningar
& publikationer

Affärsmodeller för syftesdrivna entreprenörer

Toolbox for the Social Business kom till då många entreprenörer som Impact Invest stöttar upplever att en traditionell "Business model canvas" inte fungerar så bra för dem. Likaså speglade traditionella böcker och guider ytterst sällan kvinnor som entreprenörer och tog inte upp miljö- och sociala värden som kan skapas. 
Förutom affärsmodeller tar denna arbetsbok även flera andra viktiga aspekter i att utveckla ett företag på ett affärsmässigt och medvetet sätt.

7. Partnerships(1).jpg

Forskningsrapport: Öka tillgången till kapital till socialt motiverade företag.

Världen står inför stora samhällsutmaningar. Därför lyfter såväl Agenda 2030 som EU:s handlingsplaner vikten av att stärka socialt motiverade entreprenörer. Dessa återfinns både i näringslivet och civilsamhället och kartläggs i ny rapport från Entreprenörskapsforum. I rapporten visas att entreprenörer som bidrar med samhälls- och välfärdsvinster hålls tillbaka av svårigheter att få tillgång till kapital och rådgivning. Möjligheterna till finansiering bör breddas till att även omfatta företag som lägger fokus på social värdeutveckling, snarare än ekonomisk tillväxt.
Klicka på bilderna på denna sida för att ladda ned eller länkas till materialet.

Omslag_Brannvall.jpg

Utbildning: Nya modeller för att investera i sociala utfall 

Du kanske har hört talas om sociala utfallskontrakt, utfallsfonder och att finansiera för sociala resultat. Vill du veta vad det innebär och se exempel från föregångsländerna så kan du ta del av denna kostnadsfria utbildning som producerats av Impact Invest med finansering från Upphandlingsmyndigheten. 
Klicka på bilden för att komma till vår Vimeo-kanal.

Lena Erikssom Image.png

Att jämföra och utvärdera effekter

Under 2020 bidrog medlemmarna i Impact Invests nätverk till att ta fram en guide för investerare och analytiker som beskriver hur sociala och miljömässiga effekter kan utvärderas och jämföras mellan olika typer av investeringar. COMPASS innehåller en guide för investerare och en guide för dem som gör dataanalysen.  

COMPASS_Cover Image_Investors_edited.jpg

Vad menas med impact-investeringar?

I den här boken har Impact Invests grundare samlat svaren på de frågor som medlemmar och andra ställt de senaste tio åren: 

Vad utmärker impact-investeringar? Hur skiljer det sig från hållbara investeringar? Är de globala utvecklingsmålen ett lämpligt ramverk för att sätta mål för den effekt som ska uppnås?
Dessa och många fler frågor diskuteras. Boken innehåller också korta intervjuer med några av pionjärerna inom området som förklarar hur de arbetar. Boken finns som tryckt publikation och som e-bok i Apple Books.

Omslag Capital with purpose.jpg

Utbildning: Riskhantering ur ett hållbarhetsperspektiv

I den här korta digitala utbildningen får du som arbetar med hållbarhetsarbete och investeringar en introduktion till hur riskanalys kan göras. I och med EUs nya krav på att investerare och större företag ska kunna redovisa både vilka metoder som används och resultaten i sig, är det viktigt att känna till adekvata metoder. Utbildningen har tagits fram i samarbete med Diploma Utbildning, vilket ger ett intyg efter godkänt genomförande.

Riskanalys hållbarhet

Utbildning: Systematiskt hållbarhetsarbete

Har ALLA i er organisation koll på hållbarhetsfrågorna?
Impact Invest har mött många organisationer där kunskaperna och verktyg för att jobba systematiskt med hållbarhetsfrågor varierar stort beroende på vilken roll man har i teamet. För att alla i organisationen ska få en bra grund med kunskaper om både sociala och miljömässiga frågor på ett lättillgängligt sätt, så lanserar vi nu flera digitala diplomutbildningar.

Översiktsutbildningen som finns med tre olika inriktningar beroende på om din organisation levererar tjänster, tillverkar produkter eller är en offentlig aktör.

Ur innehållet:

• Aktuella, kritiska frågor inom hållbarhet
• Globala mål och hur vi kan applicera delmålen i vår verksamhet
• Håll koll på och ta hjälp av standarder och internationella ramverk
• Fem saker som gör hållbarhetsstrategin framgångsrik
• Att tänka på i kommunikation och rapportering

Systematiskt hållbarhetsarbete

vi guidar dig vidare 

Vill du ha råd och stöd att utveckla era impact-investeringar? Vi erbjuder rådgivning, utvärderingar och utbildningar för att hjälpa er att skapa  och vidareutveckla processer och metoder för finansiering och effektmätning. 

bottom of page