Ny förstudie på gång

Impact Invest genomför en förstudie som syftar till att göra en djupare behovsanalys om behovet av riskkapital i olika former för sociala företag och idéburna företag i Stockholmsregionen. Förstudien bygger vidare på de möjligheter som skapats under 2019 och 2020 med olika typer av affärsutvecklingsinsatser som riktats till sociala företagare från bland annat Tillväxtverket. Under de kommande veckorna kommer vi att intervjua ett antal aktörer i Stockholmsregionen och informera er om framsteg i projektet på vår sida.


Finansiärer och investerare som är intresserade av dessa typer av verksamheter är välkomna att kontakta oss på info@impactinvest.se för att medverka i förstudien.


Förstudien medfinansieras av EU:s Europeiska regionala utvecklingsfonden.