OM OSS

Impact Invest är en intermediär och rådgivare, som verkar för att öka kapital och tillväxtstöd till bolag med stor, positiv samhällspåverkan. Vi började 2012 som ett nätverk för affärsänglar, stiftelser och privata investmentbolag. Begreppet impact investing fanns knappast då och vi ägnade mycket energi åt att förklara och exemplifiera vad impact investing är. Vi har deltagit i flera internationella samarbetsgrupper för att ta fram definitioner och metoder, bland annat i The Impact Management Project och Toniic.
Idag handlar alla våra aktiviteter om hur och vad som kan göras med både traditionella och nya finansieringslösningar. 

Sedan ett par år tillbaka är vi ett team som jobbar med en stor bredd av olika aktörer i Skandinavien och internationellt.

 

Verksamheten har idag tre ben; Vi utför uppdrag som stödjer investerare och finansiärer att utveckla  impact/hållbarhetsstrategier och gör Impact Audits. Vi driver nätverket & utbildningar för investerare, samt genomför olika program för entreprenörer där vi ser stor potential för att lösa olika samhällsutmaningar. Vi förmedlar årligen kapital och resurser till ett hundratal organisationer. Majoriteten av vinsten återinvesteras i entreprenörsverksamheten.

Vad vi inte är: Vi har inte någon egen fond eller några egna finansiella produkter som vi säljer. All vår rådgivning är oberoende.

Kontor och kontakt:
Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm             TOG, 1 Lyric Square, London   info@impactinvest.se

TEAMET

Filip Olsok Edited.png

Kommunikation och partnerskap manager

image0.jpeg

Community manager

Suppleant och medgrundare

Lindsay%20smart%201a_edited.png

Senior rådgivare

Forskare, policyutvecklare

Investor relations

Bild-Lena-EA2-e1452518463412_edited_edit

Senior rådgivare

Ruth_9137.jpeg

Grundare och VD

Heba_Habib_edited.png

Programsamordnare

©2020   SIIN AB (SVB)