©2019   SIIN AB (SVB)

OM OSS

Impact Invest är en intermediär och rådgivare, som verkar för att öka kapital och tillväxtstöd till samhällsentreprenörer. Vi är ett socialt företag som återinvesterar majoriteten av vinsten i detta syfte. Vi började 2012 som ett nätverk för affärsänglar, stiftelser och privata investmentbolag. Begreppet impact investing fanns knappast då och vi ägnade mycket energi åt att försöka förklara och exemplifiera vad impact investing är. Idag handlar alla våra aktiviteter om hur och vad som kan göras med både traditionella och nya finansieringslösningar. 

Sedan ett par år tillbaka är vi ett team som jobbar med en stor bredd av olika aktörer i Skandinavien och internationellt.

 

Verksamheten har idag tre ben; Vi utför uppdrag som stödjer investerare och finansiärer att utveckla sin impact/hållbarhetsstrategi, vi driver nätverket & utbildningar för investerare, samt genomför olika program för entreprenörer där vi ser stor potential för att lösa olika samhällsutmaningar. Vi förmedlar årligen kapital och resurser till ett hundratal organisationer.

Vad vi inte är: Vi har inte någon egen fond eller några egna finansiella produkter som vi säljer. All vår rådgivning är oberoende.

Kontor och kontakt:
Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm             TOG, 1 Lyric Square, London   info@imactinvest.se

TEAMET

_ARU3824_edited_edited.png

Grundare och VD

Petya-Thorne-portrait_edited.png

Kommunikation & Community Manager

Lindsay_edited.png

Senior rådgivare

CRISTIANA

BENEDETTI FASIL

Forskare, rådgivare

CHRISTOPHE GENETAY

Investerarrelationer

Bild-Lena-EA2-e1452518463412_edited_edit

Senior rådgivare