OM OSS

Impact Invest är en intermediär och rådgivare, som verkar för att öka kapital och tillväxtstöd till företag med stor, positiv samhällspåverkan. Vi driver tre verksamheter: 
 

  • Investerarnätverket 

  • Rådgivning och konsultstöd 

  • Ledarskaps- och tillväxtprogram för entreprenörer 


Vi började 2012 som ett nätverk för affärsänglar, stiftelser och privata investmentbolag. I nätverket reser vi gemensamt kapital till impact-bolag. Nätverket är också till för att utveckla och sprida kunskap om metoder och verktyg för att mäta olika aspekter av hållbarhet och sociala effekter. Impact Invest har deltagit i flera internationella samarbetsgrupper för att ta fram definitioner och metoder, bland annat i The Impact Management Project och Toniic.

 

Rådgivningen hjälper både individer och familjer, såväl som professionella aktörer att öka den sociala nyttan i sina investeringar, jämte en ekonomisk avkastning. Läs exempel på vår rådgivning och konsultstöd under CaseVi har inte någon egen fond eller några egna finansiella produkter som vi säljer. All vår rådgivning är oberoende.

 

 Majoriteten av vinsten återinvesteras i entreprenörsverksamheten.

 

Kontor och kontakt:
Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm

info@impactinvest.se

TEAMET

Ceem Haidar.jpeg

Strategisk kommunikations- och rapporteringsexpert

Forskare, policyutvecklare

Kommunikations- och partnerskapsmanager

image0.jpeg

Community manager

Suppleant och medgrundare

Investor relations

Bild-Lena-EA2-e1452518463412_edited_edit

Senior rådgivare

Ruth_9137.jpeg

Grundare och VD

Programsamordnare