ÖKA AVKASTNINGEN I ONOTERADE FÖRETAG OCH PORTFÖLJER

Oavsett om en investerare har medvetet investerat i "impact" eller inte, så finns det ofta potential i många bolag och portföljer för sociala effekter som skulle kunna vidareutvecklas.

Att kunna förstå och utveckla de sociala resultaten som en organisation strävar efter att leverera är A och O med impact investing. Sociala resultat ska utvärderas på olika sätt beroende på vilken kontext som organisationen finns i.

På Impact Invest är vi specialiserade på att utveckla kvalitativa metoder som kan kombineras med ett finansiellt synsätt om att investera för mesta möjliga nytta. Vår ambition är att ge både investerare och bolagen verktygen att kunna driva en process där sociala, miljömässiga och ekonomiska värden utvecklas över tid.

För våra medlemmars och kunders räkning har vi arrangerat utbildningar om olika metoder som kan användas, utvecklat rapporteringssystem och gjort portföljanalyser. Se våra Case för exempel.

öka avkastningen Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar