Skärmavbild 2021-12-28 kl. 14.50.30.png

nadine
viel lamare

Styrelseledamot

Med över 15 års erfarenhet av hållbara investeringar är Nadine en av pionjärerna på området. Tack vare sin långa bakgrund på Första AP-fonden och numera det globala investerarinitiativet Transition Pathway Initiative (TPI) har hon en bred kunskap inte bara om hur finans­sektorn kan ta hänsyn till hållbarhetsaspekter utan även vilka risker, möjligheter och lösningar som finns för verksamheter i olika branscher på såväl strategisk som operativ nivå. Fram till november 2018 var hon chef för hållbart värdeskapande på Första AP-fonden (AP1, en av buffertfonderna i det svenska pensionssystemet) och medgrundare och medlem av AP-fondernas etiska råd. På AP1 byggde hon hållbarhetsplattformen från grunden till ett betydelsefullt verktyg för ansvarsfulla investeringar. Under sina 26 år på AP1 utvecklade Nadine verktyg, insikter och praktisk erfarenhet för att integrera hållbarhet i affärsstrategier.

 
Nadine är diplomerad finansanalytiker och har en Master i Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm.  

Nadine Viel Lamare hitta bolag Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar