Lena Eriksson Åshuvud

Senior Rådgivare och Care of Business Projektledare

Lenas professionella bakgrund är från den finansiella sektorn. Inom SEB arbetade hon med såväl bankens interna styrning och regelverk och utveckling av innovativa tjänster, som kreditanalytiker med inriktning på IT och telekom. På Europeiska Investeringsbanken hade hon ansvar för bankens låneportfölj och verksamhet i olika länder i Afrika och Karibien, samt var med och startade EIBs kontor i Sydafrika.


Uppväxten i Etiopien, och arbetet inom EIB som bland annat var inriktat på utvecklingsinriktat entreprenörskap, har bidragit till Lenas intresse för social utveckling och socialt entreprenörskap som verktyg för att skapa förändring. Lena arbetar med detta både i Sverige och i utvecklingsländer.
 

På Impact Invest arbetar Lena bland annat med utveckling av finansiella instrument för institutionella placerare, men även som högt uppskattad coach och rådgivare till företag som behöver resa kapital.
Lena sitter även i styrelsen för JAK medlemsbank.
 

Lena har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

©2020   SIIN AB (SVB)