ii_logo_leaves-removebg-preview.png
Leila Swärd Ramberg medgrundare Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar

LEILA SWÄRD RAMBERG

Suppleant och medgrundare

Leila har en bakgrundsom affärsjurist och affärsrådgivare från telekom och finansbranschen.

 

Hon var med och grundade Sveriges första VC-fond 2007, Theia, som både leddes av ett helt kvinnligt investerarteam och investerade i bolag grundade av kvinnor. Hon har sedan dess arbetat med att hjälpa entreprenörer och ideella organisationer att växa. I starten av Impact Invest ledde Leila styrelsearbetet och var med att sätta grunden för bolagets styrning och affärserbjudandet.