JAG VILL HITTA BOLAG ATT INVESTERA I

Impact investing innebär att ett bolag ska vara inriktat på att lösa svåra samhällsutmaningar. En impact-investerare bidrar med kapital till underfinansierade projekt och områden, där kommersiell finansiering är svår att få.

Vi hjälper våra kunder att hitta bolag och projekt i alla typer av sektorer och som kan adressera olika utmaningar, exempelvis inkluderade samhällen, hög livskvalitet, likvärdig utbildning, cirkulär ekonomi, utveckling av glesbygder och känsliga naturmiljöer.

Impact Invest driver ett investerarnätverk där du som medlem får tillgång till dealflow. Vi genererar dealflow genom våra egna aktiviteter och kontakter, och att medlemmar delar med sig och bjuder in varandra till medinvesteringar.


Vi söker bolag, impact fonder och projekt i Sverige och internationellt beroende på våra medlemmars och kunders intressen. Under ett år presenteras ca 15 investeringsmöjligheter till våra medlemmar.

Under Case så kan du läsa mer om hur vi har hjälpt olika typer av impact-investerare.

hitta bolag Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar