VILKEN TYP AV INVESTERARE ÄR DU?

Impact investing kan göras av alla

Privat investerare

Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar

För affärsänglar och privata investmentbolag finns många sätt att investera för att leverera sociala och miljömässiga resultat. Privata investerare är ofta föregångare inom impact investing, eftersom man har hög frihet att sätta sina egna mål, utveckla strategier som passar specifika ändamål och vilka finansieringsmodeller man använder sig av.

 

På Impact Invest har vi tillgång till pionjärerna inom området som visar hur impact investing kan göras inom alla olika tillgångsslag, i olika sektorer och i olika geografiska områden. Vi hjälper dig tydliggöra skillnaden mellan hållbara investeringar och investeringar för att leverera specifika sociala/miljömässiga resultat (impact).

För privata investerare erbjuder vi enskild rådgivning och support och medlemskap i vår nätverk där du  får en plattform att lära dig mer om impact investing i praktiken. Medlemskapet är för närvarande fritt och ger access till digitala utbildningar, guider och vid intresse kontakt med onoterade företag som söker kapital.

Institutionella Investerare/Offentlig Kapital

Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar

Det finns flera sätt för en institutionell investerare att vidareutveckla en hållbar investeringsstrategi till att göra mer impact-investeringar.
Impact-fonder: I andra länder finns flera modeller för hur investeringar i exempelvis sociala företag kan erbjudas i pensionsfonder. Vi ger investerare stöd i att vidareutveckla investeringsstrategier för trovärdig, evidens-baserad impact och obeorende utvärdering av resultat.

Obligationer: Impact invest var med i Nordens första projekt för att ge ut en hållbarhetsobligation med ett socialt utfallskontrakt.

Öka impact i befintliga innehav: En analys av en befintlig portfölj kan ge vägledning om nuvarande status och framför allt potential att öka social avkastning med olika tillgångsslag. 

Sociala investeringsfonder och resultatbaserad upphandling: Finansiering till pilotprojekt inom sociala områden, eller att för att betala för sociala resultat. Impact Invest har mångårig erfarenhet, såväl som beprövad metodik, av att strukturera och driva sociala fonder och finansieringsprogram. Vi hjälper kommuner och landsting att upphandla för resultat istället för aktiviteter, och rådgivning för innovationsupphandlingar.

 Filantropiska Finansiärer

Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar Richar Branson

Den första filantropen vi hjälpte att investera socialt var Richard Branson, som myntade begreppet "business as a force for good". För Branson fick vi uppdraget att skapa nya affärsmodeller i flera Afrikanska länder  för att leverera mediciner och grundläggande sjukvård på landsbygden. Här gjorde vi allt ifrån att importera off-roadmotorcyklar till att hitta lokala partners och träna entreprenörer.
Vi har även hjälpt flera svenska pionjärer. För familjen Leksell gjorde vi research om impact investerare i Europa och sociala entreprenörers behov i Sverige. Under det första operativa året i Leksell Social Ventures hjälpt vi till med due diligence och rådgivning.