HUR VI JOBBAR MED ENTREPRENÖRER

Kapitalanskaffning och rådgivning för att hjälpa företaget att växa

KAPITALANSKAFFNING

Vi hjälper vinstdrivande företag som startats med ett socialt syfte att hitta investerare som har samma målsättningar. Du som söker kapital ska kunna visa att affärsidén har en tydlig och mätbar samhällseffekt. Har ni en lösning för en väl definierad målgrupp som idag inte får sina behov tillgodosedda? Har ni omsättning på minst 2 miljoner kronor och ett team på minst två personer?
Våra medlemmar investerar allt ifrån ett par hundra tusen kronor till flera miljoner.

Kontakta oss genom att maila oss en Executive Summary. Pga det stora antalet förfrågningar kan vi inte ha möten med bolag innan vi fått en presentation.

 Impact Invest har under 2019 hanterat ansökningsprocessen för affärsutvecklingscheckar för sociala företag från Tillväxtverket. Utlysningen är nu stängd. Ett 50-tal företag beviljades medel.

CARE OF BUSINESS

Behöver du hjälp att skala upp ett företag så erbjuder Impact Invest och SE Forum ett program på deltid. I Care of Business får du träffa liknande entreprenörer från olika delar av Sverige och ni erbjuds expertrådgivning inom affärsutveckling, PR, sociala mätmetoder med mera. Vi träffas fysiskt och digitalt för att göra det möjligt för företagare på olika platser att vara med. Läs mer här.

PROGRAM FÖR ANDRA ORGANISATIONER

Impact Invest driver även entreprenörsprogram på uppdrag av andra organisationer. Vi har sedan många år arbetat med Svenska Institutets program för kvinnliga entreprenörer i Mellanöstern och Norra Afrika.
Impact Invest stödjer SI med programdesign, rekrytering och alla praktiska aspekter av genomförandet för drygt 30 företagsledare per år.

Tidigare deltagare har i många fall blivit betydande förändringsagenter i sina hemländer, förebilder för kvinnor i näringslivet och sociala aktivister.

INDIVIDUELL RÅDGIVNING

Behöver du hjälp med att ta fram ett investerarmemo, rådgivning kring finansiering eller hjälp med ansökningar? Vi har stor vana att ta fram material för svenska och internationella finansiärer, med hög grad beviljade finansieringar.

©2020   SIIN AB (SVB)