HUR VI JOBBAR MED ENTREPRENÖRER

Kapitalanskaffning och rådgivning för att hjälpa företaget att växa

Kapitalanskaffning

Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar

Vi hjälper vinstdrivande företag som startats med ett socialt syfte att hitta investerare som har samma målsättningar. Du som söker kapital ska kunna visa att affärsidén har en tydlig och mätbar samhällseffekt. Har ni en lösning för en väl definierad målgrupp som idag inte får sina behov tillgodosedda? Har ni omsättning på minst 2 miljoner kronor och ett team på minst två personer?
Våra medlemmar investerar allt ifrån ett par hundra tusen kronor till flera miljoner.

Kontakta oss genom att maila oss en Executive Summary eller registrera dig på Impact Matcher och ange att du har fått en referens från Impact Invest. Pga det stora antalet förfrågningar kan vi inte ha möten med bolag innan vi fått en presentation.

Impact Invest har under 2019 förmedlat kapital till drygt 50 svenska företag utifrån kontakter med circa 300 företag som vi utvärderat, och 19 företag internationellt. Behöver ni hjälp med att ta fram en finansiell plan, värdering av bolaget och/eller investerarpresentation så kan vi även hjälpa till med det.

Care of Business

Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar care of business

Vi har under 5 år (2016-2021) drivit olika ledarskaps- och tillväxtprogram för diverse målgrupper av entreprenörer med knappt 100 deltagare. I samarbete med SE Forum erbjöd Care of Business expertrådgivning inom affärsutveckling, PR, sociala mätmetoder med mera. Du kan läsa mer här.

Impact investing impact invest impact investeringar impact invest scandinavia ruth brännvall centrala delar impact investering impact investment impact investing svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar SI svenska institutet

Program för andra organisationer

Impact Invest driver även entreprenörsprogram på uppdrag av andra organisationer. Vi har sedan många år arbetat med Svenska Institutets program för kvinnliga entreprenörer i Mellanöstern och Norra Afrika.
Impact Invest stödjer SI med programdesign, rekrytering och alla praktiska aspekter av genomförandet för drygt 30 företagsledare per år.

Tidigare deltagare har i många fall blivit betydande förändringsagenter i sina hemländer, förebilder för kvinnor i näringslivet och sociala aktivister.

Impact investing impact invest ruth brännvall impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar

Individuell rådgivning

Behöver du hjälp med att ta fram ett investerarmemo, rådgivning kring finansiering eller hjälp med ansökningar? Vi har stor vana att ta fram material för svenska och internationella finansiärer, med hög grad beviljade finansieringar.