top of page
Orange Flower_edited.jpg

vi hjälper fler att må bättre

Vi är Sveriges första sociala tillväxtfond. Det innebär att vi jobbar både med ekonomisk avkastning och att öka möjligheten till bättre hälsa och välbefinnande. Särskilt för grupper som inte får sina behov tillgodosedda idag. Vi investerar i nordiska entreprenörer som har en lösning med bevisad effekt och efterfrågan. Fonden har privatpersoner och flera stiftelser som ägare. Vi öppnar för nya investerare en gång per år.  

Nedan ser du exempel på vad fonden investerat i.

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash_edited.jpg
Tema: Social Inkludering

TRAINSTATION

Trainstation Sverige erbjuder fysiska platser för digitalt utforskande, med digitala handledare och utbildningsmaterial i världsklass. Unga människor blir guidade till att hitta sina egna drivkrafter och områden där de kan känna sig värdefulla och växa. Trainstatation erbjuds i samarbete med kommuner
i bland annat Jordbro, Vivalla och andra utsatta områden.

Tema: Ökad tillgång till vård & omsorg

curoflow

Digitalisering i vården har bara börjat. Smarta lösningar minskar tiden som personal lägger på administration och integrerar processer i vårdkedjan. Curoflow erbjuder en lösning som gör vårdkontakter både säkrare och lättare. Med högt fokus på kostnadseffektivitet kan även mindre, specialiserade kliniker och stödorganisationer nå ut till fler och lägga mer tid där deras kompetens behövs.

ani-kolleshi-vu-DaZVeny0-unsplash.jpg
gabriel-brito-FQ0S0mp3gSw-unsplash_edited.jpg
Tema: Ökad tillgång till vård & omsorg

ALLBRY

Allbry har utvecklat en tjänst för elevhälsa som ökar elevers möjligheter att få kontakt med en kurator. Genom att finnas tillgänglig både digitalt och fysiskt kan fler barn och tonåringar få professionellt stöd, på det sätt de själva föredrar. Kuratorns digitala verktyg innehåller strukturer för samtalen och mäter insatserna, så att skolan får ett bättre verktyg för kvalitetsarbetet.

Tema: Sexuell & reproduktiv hälsa

monthly

Kvinnors hälsa och välbefinnande är ett eftersatt område inom forskning och innovation. Fonden investerar i lösningar för att öka jämlikhet i vård, utveckla mer effektiva diagnos- och behandlingsmetoder, samt hantera menstruell hälsa på ett mer hållbart och billigare sätt. En av våra första investeringar var därför i Monthly of Sweden.

samantha-gades-k95uqdEe8R4-unsplash.jpg
bottom of page