ii_logo_leaves-removebg-preview.png
Cristina Benedetti Fasil Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar forskare policy

CRISTIANA BENEDETTI FASIL

Forskare, policyutvecklare

Cristiana är forskare med bakgrund inom makroekonomi, ekonomisk tillväxt och utvecklingsekonomi. Hennes forskningsområden handlar om vilka grundläggande faktorer som driver tillväxt i företag, samt utvärderingar av sociala effekter. Hon har satt upp flera empiriska forskningsstudier som undersökt betydelsen av sociala nätverk, peer-to-peer learning och webbaserade utbildningar till start-ups i en Afrikansk kontext.

Cristiana leder för närvarande en omfattande pilot för EU-kommissionen där 5,000 sociala entreprenörer i Europa skall ges en webbaserad utbildning, som Impact Invest är med att utveckla, och effekter av liknande insatser som visade positiva resultat för de afrikanska entreprenörerna.
Med sin passion för socialt entreprenörskap har hon även själv satt upp Social Venture Africa som utbildar kvinnor i teknisk service och distribution av solcellslösningar i Ghana.

 

Cristiana bidrar till Impact Invest med sin expertis inom modeller för ekonomisk analys, metodik för våra entreprenörsprogram och internationellt standardiserings- och policyarbete.

Hon är baserad i Bryssel och London.