CHRISTOPHE GENETAY

Investerarrelationer

Christophe Genetay har 25 års erfarenhet av finans- och aktiemarknad inom såväl noterade som onoterade bolag. Tidigare utbildningschef på Sveriges Aktiesparares Riksförbund och och företagsrådgivare Alternativa Aktiemarknaden.
Sedan 2013 har Christophe jobbat med att stödja olika organisationer med investerarrelationer.
Han är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, samt Marknadsekonom DIHM.
Kontakta Christophe för frågor om vårt nätverk, medlemskap eller kapitalresning.

©2019   SIIN AB (SVB)