PROJEKT & REFERENSER

Vi jobbar med en stor spännvidd av olika typer av finansiärer. Här är ett axplock.

Forward Enterprise Fun

FORWARD ENTERPRISE FUND

Fonden som ger människor en ny chans

För en person som har kriminell bakgrund eller känd historik av drogmissbruk är arbetsmarknaden ofta stängd. Den brittiska stiftelsen Forward såg att deras framgångsrika arbete med att rehabilitera personer som avtjänar ett fängelsestraff, eller att komma ur ett missbruk, blivit allt svårare att upprätthålla när klienterna inte kan få anställningar. För att adressera problemet initierade stiftelsen denna fond som ger stöd att starta eller att expandera en verksamhet som kan ge arbetstillfällen till personer ur dessa målgrupper. Forward hade inga egna kunskaper om att finansiera bolag.

Fonden erbjuder bolag i tidigt skede matchande bidrag till crowdfunding, och i tillväxtskede rådgivning och lånefinansiering. Kapitalet i fonden kommer framför allt från en statlig, nationell fond som också ger fonden ekonomiskt stöd för en del av de administrativa kostnaderna. En svensk familj ger de medel som entreprenörer kan få som matchande bidrag i crowdfunding.  Affärsrådgivningen finansieras genom ett bidrag från ett av de nationella lotterierna. Lånen som erbjuds är utan säkerhet och med en ränta på 7-12%. En mindre del av lånet efterskänks när de sociala resultaten uppnås.

Vi hjälpte Forward att lansera fonden i april 2018 och har hjälpt stiftelsen att hantera hela investeringsprocessen. Fram till idag har 17 engelska organisationer fått stöd. Några av dem är: TAP Social, ett nystartat brygger i Oxford som erbjuder praktik och jobb till personer som just avtjänat fängelsedomar; Seagulls Re-use i Leeds som började sin verksamhet för att ta processa och sälja överbliven färg och därmed skapat en arbetsintegrerande, lönsam verksamhet; HM Pasties som öppnat ett bageri i Manchester där f.d. kriminella anställs i verksamheten.

Läs mer om Forward Enterprise Fund

Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar privata investerare

RISKKAPITALBOLAG OCH PRIVATA

INVESTERARE

Att öka social och ekonomisk avkastning utifrån sina egna förutsättningar

Vi hjälper våra medlemmar och kunder att identifiera bolag och fonder som har har hög potential att lösa samhällsutmtaningar och ge bra ekonomisk avkastning. Riskkapitalbolag som exempelvis Gullspång Invest (bilden), Etikinvest, Harbert European Growth Capital stödjer vi med deal sourcing och utvärderingar av onoterade bolag i Sverige och övriga Europa.

Vi har ett flertal familjer och privata investerare som vi utbildat i hur de kan börja applicera ett impact-tänk i sin egen förmögenhetsförvaltning och långsiktigt sparande, inte minst vid generationsskiften. Oavsett ekonomiska förutsättningar kan vi visa på sätt att investera i organisationer som bidrar till ett bättre samhälle, är vår utgångspunkt. Att gå med i vårt investerarnätverk är ett enkelt sätt att lära sig från erfarna impact-investerare.

Exempel på bolag som vi hjälpt resa kapital:

Likvor logo Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
Bonzun logo Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
Ignitia logo Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
PictureMyLife Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
Barista logo Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
Minfarm logo Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
Shifo logo Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
Celpax logo Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
Ween Energy logo Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
OpenRatio logo Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar
Utveckling finansiella instrument Impact investing impact invest impact investering impact investment Sverige svenska centrala delar i impact investering impactinvest impact-investeringar

UTVECKLING AV NYA

FINANSIERINGSMODELLER

Att ha sociala resultat som utgångspunkt för upphandling

och investeringar i nya välfärdslösningar

För att stimulera till större sociala resultat och utfall i både enskilda organisationer och i offentlig välfärd behöver man tänka nytt när man ska finansiera eller genomföra upphandlingar. En ny logik behöver appliceras där en ekonomisk avkastning kopplas till det önskade sociala resultaten, snarare än en rad aktiviteter.

Vi har gjort ett flertal studier och beräkningar för nya finansiella modeller, för kunder som Europeiska Investeringsbanken och svenska Upphandlingsmyndigheten. Dessa rapporter visar en rad exempel på hur offentlig upphandling och sociala investeringsfonder kan nyttjas till för att få in mer social innovation inom svenska kommuner och landsting. I en av rapporterna beskriver vi också förstudien som vi gjorde i samarbete med Svenska Kommuner och Landsting (SKL) om Nordens första hållbarhetsobligation med ett socialt utfallskontrakt för långtidssjukskrivna.

För dig som vill förstå vad sociala utfallskontrakt, obligationer och offentliga sociala investeringsfonder är, se vår öppna e-learningkurs på nio korta videoavsnitt.

 

FORWARD ENTERPRISE FUND

Skärmavbild 2021-04-30 kl. 09.22.45.png

Entreprenörskap i konfliktområden 

Sedan två år tillbaka har Impact Invest anlitats av sociala investerare i Nederländerna, vilka är engagerade i återuppbyggnaden av samhällen i konfliktområden. Ett entreprenörsprogram och tillhörande fond sattes upp i Jordanien för att både stötta flyktingar från Syrien att starta företag och för att uppmuntra Jordanska entreprenörer att skapa blandade team med flyktingar och lokala teammedlemmar. Impact Invest anlitades först för att utvärdera programmet och fondens resultat. Våra rekommendationer ledde till modifieringar och förslag till partnerskap, som gjorde att företagen fick mer kvalificerat stöd varpå tillväxttakten ökade. 

 

Trygga med att modellen testats startades ett liknande program i Kurdistan. Med fokus på replikering gjorde vi en kartläggning av liknande initiativ i hela Mellanöstern och identifierade ytterligare finansiärer. Programmet förtydligades och har hittat sin nisch i en marknad av marknadsaktörer som sällan lånar ut mindre belopp till företag i tidigt tillväxtskede.

 

Uppdraget ledde till att de nuvarande investerarna fick direkta kontakter med flera potentiella finansiärer och även ett stort antal rekommendationer kring kritiska faktorer för att få till en effektiv struktur -  med kraven på både de specifika sociala målen och utmaningarna i att bedriva företagande i dessa områden. Flera av de företag som fått lån genom det sociala investeringsprogrammet i Jordanien arbetar med cirkulär ekonomi och miljöfrågor.

Är du intresserad av att investera i entreprenörer i Mellanöstern eller Afrika? Impact Invest har både teammedlemmar på plats och ett stort nätverk av kontakter med entreprenörer som deltagit i våra program och projekt.