top of page
Impact Invest home.jpg

Investeringar för inkluderande

och hållbara samhällen.

About

om oss

På Impact Invest jobbar vi med entreprenörer och företagare som bidrar med lösningar på  lokala och globala samhällsutmaningar. Vårt team arbetar både med start-ups och tillväxtbolag i privat sektor, likväl som aktörer inom civilsamhället. Oavsett i vilken form en verksamhet drivs är vårt syfte att hjälpa till att expandera och skala på ett hållbart sätt.

 
Vi hjälper även finansiärer som vill bli bättre på att finansiera utifrån sociala och miljömässiga resultat.

Impact Invest har tre verksamheter:

I över ett decennium har vårt team varit pådrivande i att utveckla en internationell praxis för hur man definierar och utvärderar impact-investeringar. Vi har bred erfarenhet av att hjälpa finansiärer, både i Sverige och utomlands, som fondförvaltare och rådgivare. 

Impact investing
Social entrepreneurship
För investerare
Paper Abstract

för investerare

Sociala investeringar

Vår sociala tillväxtfond

Impact Invests sociala tillväxtfond är en alternativ investeringsfond. Genom fonden finansierar vi entreprenörer och aktörer i Sverige, vilka erbjuder lösningar för bättre hälsa och välbefinnande. Fondens investeringsstrategi utgår från WHOs ramverk för faktorer som påverkar hälsa, där de sociala effekterna är integrerade i alla aspekter, från finansieringsvillkor till avkastningsmål. 
 

Fonden startades för att möta ett gap i marknaden för företagsfinansieringar, särskilt när det gäller verksamheter som drivs av föreningar och sociala företag. 

 

Fonden tar in nya investerare en gång per år och erbjuder en välavvägd blandning av social och ekonomisk avkastning.

Abstract Paper Craft

för entreprenörer

Socialt entreprenörskap

FINANSIERING

Impact Invest finansierar entreprenörer och organisationer som arbetar för att förbättra hälsa och öka fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Vi är en partner i expansionsskeden som kan finansiera alla typer av företag och organisationer med  beprövade lösningar. Det sker främst genom olika typer av lån, och i vissa fall genom att bli delägare. 

Utbildning hållbarhet

Ledarskaps- och tillväxtprogram

Vi driver program och utbildningar för entreprenörer som vill ha vägledning från mer erfarna entreprenörer och experter. Vårt team fungerar som ett bollplank i strategi- och investeringsfrågor. 

Aktuellt just nu: Tillväxt och finansiering. Kurs i samarbete med GIVA Sverige startar i jauari. 

För entrepenörer
Nancy
Abstract Paper Craft

testimonials

Nancy Lai, Cykelfix Sigtuna
Sigtuna, Sverige

Contact
bottom of page