top of page
Impact Invest home.jpg

Investeringar för inkluderande

och hållbara samhällen.

About

om oss

På Impact Invest jobbar vi med entreprenörer och företagare som bidrar med lösningar på  lokala och globala samhällsutmaningar. Vårt team arbetar med tillväxtbolag i privat sektor, likväl som aktörer inom civilsamhället. Oavsett i vilken form en verksamhet drivs är vårt syfte att hjälpa till att expandera och skala på ett hållbart sätt.

 
Vi hjälper även finansiärer och investerare som vill bli bättre på att finansiera utifrån sociala och miljömässiga resultat.

Impact Invest har tre verksamheter:

Sedan starten 2012 har vårt team varit pådrivande i att utveckla en internationell praxis för hur man definierar och utvärderar impact-investeringar och implemenetera ESG i onoterade portföljer. Vi har bred erfarenhet av att hjälpa finansiärer, både i Sverige och utomlands, i roller som fondförvaltare och rådgivare. 

Impact investing
Social entrepreneurship
För investerare
Paper Abstract

för investerare

gabriel-brito-FQ0S0mp3gSw-unsplash_edited.jpg

Vår sociala tillväxtfond

Genom fonden finansierar vi entreprenörer i Norden som erbjuder lösningar för bättre hälsa och välbefinnande. Fondens investeringsstrategi utgår från WHOs ramverk för faktorer som påverkar hälsa, där de sociala effekterna är integrerade i alla aspekter, från finansieringsvillkor till avkastningsmål. 
 

Fonden startades för att möta ett gap i marknaden för riskkapital där vi ser en brist på kapital till entreprenörer som jobbar för att öka hälsa i underbetjänade grupper av befolkningen. Därmed når vi även fler kvinnliga entreprenörer.

 

Fonden tar in nya investerare en gång per år och erbjuder en välavvägd blandning av social och ekonomisk avkastning.

Abstract Paper Craft

för entreprenörer

Socialt entreprenörskap

FINANSIERING

Impact Invest finansierar entreprenörer och organisationer som arbetar för att förbättra hälsa och öka fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Vi är en partner i expansionsskeden som kan finansiera alla typer av företag och organisationer med  beprövade lösningar. Det sker främst genom aktiekapital och särskilda typer av lån. Läs mer om vårt investeringsfokus på sidan Vår fond.

Stämmer ditt företag in på vår fond kan du söka kapital genom att skicka en presentation till info@impactinvest.se

Utbildning hållbarhet

Ledarskaps- och tillväxtprogram

Vi driver acceleratorer och utbildningar både i egen regi och i samarbete med andra för entreprenörer som vill ha vägledning från mer erfarna entreprenörer och experter.

 

Vårt team fungerar även som ett bollplank till enskilda företag i strategi- och investeringsfrågor. 

Just nu har vi inget acceleratorsprogram öppet men erbjuder individuell rådgivning och digitala utbildningar inom hållbarhet. 

För entrepenörer
Nancy
Abstract Paper Craft

testimonials

Nancy Lai, Cykelfix Sigtuna
Sigtuna, Sverige

Contact
bottom of page