top of page
Impact Invest home.jpg

Investeringar för inkluderande

och hållbara samhällen.

About

om oss

På Impact Invest investerar vi i hållbara och inkluderande företag. Vi hjälper även finansiärer som vill åstadkomma ökad tillväxt i företag och bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi driver tre verksamheter:

Impact Invest har varit pådrivande i mer än ett decennium i att utveckla en internationell praxis för hur man definierar impact-investeringar. Vi har bred erfarenhet av att hjälpa finansiärer, både i Sverige och utomlands, som fondförvaltare och rådgivare. 

Vårt team stöttar entreprenörer, dels genom programverksamhet, dels med individuell rådgivning. Vi fokuserar på social och klimatsmart innovation och utbildar i hållbart ledarskap, coachar växande organisationer och hjälper till med investeringsfrågor.

Impact investing
Social entrepreneurship
För investerare
Paper Abstract

för investerare

Sociala investeringar

Vår sociala tillväxtfond

Impact Invests sociala tillväxtfond är en alternativ investeringsfond. Genom fonden finansierar vi entreprenörer och aktörer i Sverige, vilka erbjuder lösningar för bättre hälsa och välbefinnande. Fondens investeringsstrategi utgår från WHOs ramverk för faktorer som påverkar hälsa, där de sociala effekterna är integrerade i alla aspekter, från finansieringsvillkor till avkastningsmål. 
 

Fonden startades för att möta ett gap i marknaden för företagsfinansieringar, särskilt när det gäller verksamheter som drivs av föreningar och sociala företag.

 

Fonden tar in nya investerare en gång per år. 

Paper Craft

RÅDGIVNING

Vi erbjuder investerare och finansiärer stöd med deras egna investeringsaktiviteter. Vi kan till exempel hjälpa till med:

Att strukturera fonder, utfallskontrakt eller andra instrument;
Utveckling och management av ansöknings- och utvärderingsprocesser;
Uppföljning och effektmätning av enskilda bolag och portföljer.


Se även våra sida Publikationer för rapporter och kurser om impact investeringar och systematiskt hållbarhetsarbete som du kan ta del av online. 

Utbildning hållbarhet
Abstract Paper Craft

för entreprenörer

rådgivning för
syftesdrivna företag 

Vi vill stärka konkurrenskraften, tillväxten och skapandet av arbetstillfällen hos små och medelstora företag, oavsett juridisk form. Vi erbjuder rådgivning som omfattar affärsutveckling, innovation, tillväxt, finansiering och digitalisering, och riktar sig till operativ ledning såväl som styrelser. ​

Under det senaste året har Impact Invest stöttat 24 företag i Stockholms län som erbjuder tjänster inom social omsorg, mental hälsa, arbetsträning, sexuell hälsa, med mera.  De har fått rådgivning, utbildning och praktiskt stöd att växa.

Möjligheten till kostnadsfritt stöd är nu avslutad.

Projektet medfinansierades av EU:s Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Söker du fortfarande rådgivning så är du välkommen att kontakta oss på info@impactinvest.se

EU Europeiska unionen regionala utvecklingsfonden
Socialt entreprenörskap

få Skräddarsydd hjälp

Behöver du hjälp med att ta fram ett investerarmemo, rådgivning kring finansiering, eller hjälp med ansökningar? Har du svårt att hitta rätt investerare och resa kapital? Vi hjälper gärna till! Vi har stor vana att ta fram material för svenska och internationella entreprenörer och nå resultat när det gäller att få finansieringar beviljade.

Utbildning hållbarhet

Ledarskaps- och tillväxtprogram

Vi driver program och utbildningar för entreprenörer som vill ha vägledning från mer erfarna entreprenörer och experter. Vårt team fungerar som ett bollplank i strategi- och investeringsfrågor. 

Aktuellt just nu: She Entrepreneurs för kvinnliga entreprenörer i MENA-regionen

För entrepenörer
Nancy
Abstract Paper Craft

testimonials

Nancy Lai, Cykelfix Sigtuna
Sigtuna, Sverige

Contact
bottom of page