Sunrise Tour

VÄLKOMMEN TILL IMPACT INVEST

Investeringar för inkluderande, hållbara samhällen.

VÅRA KONTOR

Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm

The OfficeGroup, Eastbourne Terrace, W2 London

Postadress: SIIN AB, Box 351, 101 27 Stockholm

©2019   SIIN AB (SVB)